Trollhättans stads hemsida  Lyssna        Lättläst        Anpassa        Kontakt 
Stavreskolan F-9


Områdeskontor

Skolledning

Elevhälsan

Servicelaget

Stavrerestaurangen

Elevrådet

Föräldrasamverkan

Arbetslag F-3 A

Arbetslag F-3 B

Arbetslag 4-6

Arbetslag 7-9

Äldrefritids

Studievägledning

Rastverksamhet


  

  Ledighetsansökan
  Intern-TV
 
  Blanketter
  Timplan
 
  Aktuellt
  Likabehandlingsplan
  Arbetsplan
  Kvalitetetsredovisning
  Läsårstider
  Styrdokument
  Skolschema
  Veckans matsedel20160616_104645_0.jpg
                   


På Stavreskolan går ca 540 elever från förskoleklass till år 9.

Vi vill skapa framtidstro och nyfikenhet i en värld av ständiga förändringar.
Vi vill att våra elever ska gå ut i världen med en grundläggande tro på sin egen förmåga och lust att lära mera.

På Stavreskolan strävar vi efter att våra elever under sin skoltid skall utveckla sitt lärande så långt som möjligt.

Vi möjliggör detta genom att utgå från att:

Alla vill och kan lära.
Alla vill och kan ta ansvar
När barnen har möjlighet till inflytande blir resultatet i skolan bättre.
Alla är olika och har lika värde oavsett behov.
Vi vill skapa en tro på den egna förmågan, genom att utgå från barnens starka sidor.
Att bli lyssnad till och bli bemött med respekt är viktigt.

Daniel Abrahamsson, rektor 4-9
Anna Malmsköld rektor F-3, bitr. rektor åk 4-5.

Frukostprojektet
Som en följd av att utbildningsnämnden i Trollhättan vill att flera kommunala grundskolor och grundsärskolor i Trollhättan
ska ges möjlighet att servera skolfrukost kommer Stavreskolan under en kortare period som ett projekt erbjuda frukost. Detta kommer pågå under
perioden 1/9-30/9 från kl 07:50-08:10 varje dag. Denna enkla frukost kommer bestå av mjölk, bröd, pålägg.


Studiestöd

Vi fortsätter även i år med vårt uppskattade studiestöd.

Tider enl. följande:

Tisdag 15:00-16:00
Torsdag 14:00-15:00

Frånvarorapportering
För ytterligare info gälande frånvarorapportering se följande:Logga in:
Unikum
Skola24
Mediapoolen
Fotoalbum


Länkar:
Skolbibliotek
PIM
Skolverket
Kunskapskanalen
Kolla källan
Landguiden

  Wikipedia

Sökmotorer:
DuckDuckGo
Bing
Spindeln
Google
Altavista
WolframAlpha
Valid HTML 4.01 TransitionalTrollhättans Stad - Utbildningsförvaltningen - IT-Pedagogiskt Forum