Trollhättans stads hemsida  Lyssna        Lättläst        Anpassa        Kontakt 
Stavreskolan F-9


Områdeskontor

Skolledning

Elevhälsan

Servicelaget

Stavrerestaurangen

Elevrådet

Föräldrasamverkan

Arbetslag F-3 A

Arbetslag F-3 B

Arbetslag 4-6

Arbetslag 7-9

Äldrefritids

Studievägledning

Rastverksamhet


  

  Ledighetsansökan
  Intern-TV
 
  Blanketter
  Timplan
  Aktuellt
  Likabehandlingsplan
  Arbetsplan
  Kvalitetetsredovisning
  Läsårstider
  Styrdokument
  Skolschema
  Veckans matsedel


20151123_114327_0.jpg                        


På Stavreskolan går ca 570 elever från förskoleklass till år 9.

Vi vill skapa framtidstro och nyfikenhet i en värld av ständiga förändringar.
Våra elever ska gå ut i världen med en grundläggande tro på sin egen förmåga och lust att lära mera.

På Stavreskolan strävar vi efter att våra elever under sin skoltid skall utveckla sitt lärande så långt som möjligt.
Vi möjliggör detta genom att utgå från att:

Alla vill och kan lära
Genom att variera arbetssätt och metoder vill vi bidra till att barnets lärande och utveckling.
  • Alla vill och kan ta ansvar
  • När barnen har möjlighet till inflytande blir resultatet i skolan bättre.
  • Alla är olika och har lika värde oavsett behov.
  • Vi vill skapa en tro på den egna förmågan, genom att utgå från barnens starka sidor.
  • Att bli lyssnad till och bemött med respekt är viktigt.
Carina Halvorsen, rektor F-3
Daniel Abrahamsson, rektor 4-9
Tomas Malmin, bitr. rektor 4-9
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                         

Studiestöd: Från och med v.37 kommer vi starta igång med studiestöd för våra elever i åk 4-9. Detta kommer att erbjudas eleverna tisdagar 15-16 och torsdagar 14:00-15:30.

TOPP projektet: Stavreskolans elever i åk 9 kommer under v.42 delta som pilotskola för Trollhättan stads nya satsning på praktik. Detta skall inte förväxlas med den gamla PRAO:n utan är en ny satsning med syftet att låta våra elever komma i kontakt med arbetsmarknadens aktörer i närområdet.
TOPP mässan kommer att äga rum

Under våren kommer även åk 8 delta i projektet.


Påminner om information gällande studie- och yrkesvägledning som ges under rubriken "Studievägledning"

                                                                                      20151123_081538_0.png
Logga in:
Unikum
Skola24
Mediapoolen
Fotoalbum


Länkar:
Skolbibliotek
PIM
Skolverket
Kunskapskanalen
Kolla källan
Landguiden

  Wikipedia

Sökmotorer:
DuckDuckGo
Bing
Spindeln
Google
Altavista
WolframAlpha
Valid HTML 4.01 TransitionalTrollhättans Stad - Utbildningsförvaltningen - IT-Pedagogiskt Forum