Trollhättans stads hemsida  Lyssna        Lättläst        Anpassa        Kontakt 
Stavreskolan F-9


Områdeskontor

Skolledning

Elevhälsan

Servicelaget

Stavrerestaurangen

Elevrådet

Föräldrasamverkan

Arbetslag F-3 A

Arbetslag F-3 B/C

Arbetslag 4-6

Arbetslag 7-9

Äldrefritids

Studievägledning

Rastverksamhet


  

  Intern-TV
  Ledighetsansökan
  Timplan
  Aktuellt
  Likabehandlingsplan
  Arbetsplan
  Kvalitetetsredovisning
  Läsårstider
  Styrdokument
  Skolschema
  Veckans matsedel text2image_P56599_20150123_112430.jpg
Vi vill skapa framtidstro och nyfikenhet i en värld av ständiga förändringar. Våra elever ska gå ut i världen med en grundläggande tro på sin egen förmåga och lust att lära mera.
På Stavreskolan går ca 570 elever från förskoleklass till år 9.

        
sta_jpg0.jpg
På Stavreskolan utgår vi från att:
Alla vill och kan lära
Genom att variera arbetssätt och metoder vill vi bidra till att barnets lärande och utveckling.
Alla vill och kan ta ansvar
När barnen har möjlighet till inflytande blir resultatet i skolan bättre.
Alla har lika värde oavsett behov.
Alla är vi olika och har olika behov. Vi vill skapa en tro på den egna förmågan, genom att utgå från barnens starka sidor.
Alla ska visa respekt för varandra
Att bli lyssnad till och bemött med respekt är viktigt.

Carina Halvorsen, rektor F-3
Daniel Abrahamsson, rektor 4-9
Anita Kiuru, områdesassistent  
text2image_P56599_20150123_112849.jpg
Onsdagen 10 mars kommer vi att ha en Elevens val dag. Eleverna har nu valt till detta.
                                                                                                                        

Logga in:
Unikum
Skola24
Mediapoolen
Fotoalbum


Länkar:
Skolbibliotek
PIM
Skolverket
Kunskapskanalen
Kolla källan
Landguiden

  Wikipedia

Sökmotorer:
DuckDuckGo
Bing
Spindeln
Google
Altavista
WolframAlpha
Valid HTML 4.01 TransitionalTrollhättans Stad - Utbildningsförvaltningen - IT-Pedagogiskt Forum