Trollhättans stads hemsida  Lyssna        Lättläst        Anpassa        Kontakt 
Stavreskolan F-9


Områdeskontor

Skolledning

Elevhälsan

Servicelaget

Stavrerestaurangen

Elevrådet

Föräldrasamverkan

Arbetslag F-3 A

Arbetslag F-3 B

Arbetslag 4-6

Arbetslag 7-9

Äldrefritids

Studievägledning

Rastverksamhet


  

  Ledighetsansökan
  Intern-TV
 
  Blanketter
  Timplan
  Aktuellt
  Likabehandlingsplan
  Arbetsplan
  Kvalitetetsredovisning
  Läsårstider
  Styrdokument
  Skolschema
  Veckans matsedel


20151123_114327_0.jpg                        På Stavreskolan går ca 540 elever från förskoleklass till år 9.

Vi vill skapa framtidstro och nyfikenhet i en värld av ständiga förändringar.
Vi vill att våra elever ska gå ut i världen med en grundläggande tro på sin egen förmåga och lust att lära mera.

På Stavreskolan strävar vi efter att våra elever under sin skoltid skall utveckla sitt lärande så långt som möjligt.

Vi möjliggör detta genom att utgå från att:

  • Alla vill och kan lära.
  • Alla vill och kan ta ansvar
  • När barnen har möjlighet till inflytande blir resultatet i skolan bättre.
  • Alla är olika och har lika värde oavsett behov.
  • Vi vill skapa en tro på den egna förmågan, genom att utgå från barnens starka sidor.
  • Att bli lyssnad till och bli bemött med respekt är viktigt.
Carina Halvorsen, rektor F-3
Daniel Abrahamsson, rektor 4-9
Tomas Malmin, bitr. rektor 4-9

                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                            Aktuellt      

KU-dag den 14 mars 2016 är flyttad till 23 maj. Stavreskolans elever har således ordinarie skoldag den 14 mars.

TOPP projektet: Stavreskolans elever i åk 8 kommer under vt 2016 delta som pilotskola för Trollhättan stads nya satsning på praktik. Detta skall inte förväxlas med den gamla PRAO:n utan är en ny satsning med syftet att låta våra elever komma i kontakt med arbetsmarknadens aktörer i närområdet.
Elevernas arbete kommer sedan att presenteras på en mässa på Innovatum. Datum meddelas senare.

Under ht 2016 kommer sedan åk 9 delta i projektet.TOPP mässa.jpgStavreskolans TOPP mässa anordnades 16/12  på Innovatum. Eleverna i åk 9 fick presentera de företag de besökte under sin omvärlds praktik projekt för representanter från företag och elever i åk 7 och 8.               
                                     
Ny bitr. rektor: F.o.m 1 November kommer Tomas Malmin arbeta som bitr. rektor på Stavreskolan åk 4-9. Tomas är också rektor på Åsaka skola F-6. Tomas har tidigare mångårig erfarenhet som lärare där han huvudsakligen undervisat elever i åk 7-9 i Uddevalla kommun.

Studiestöd: Från och med v.37 kommer vi starta igång med studiestöd för våra elever i åk 4-9. Detta kommer att erbjudas eleverna tisdagar 15-16 och torsdagar 14:00-15:30.

Påminner om information gällande studie- och yrkesvägledning som ges under rubriken "Studievägledning"

                                                                                     20151123_081538_0.png
Logga in:
Unikum
Skola24
Mediapoolen
Fotoalbum


Länkar:
Skolbibliotek
PIM
Skolverket
Kunskapskanalen
Kolla källan
Landguiden

  Wikipedia

Sökmotorer:
DuckDuckGo
Bing
Spindeln
Google
Altavista
WolframAlpha
Valid HTML 4.01 TransitionalTrollhättans Stad - Utbildningsförvaltningen - IT-Pedagogiskt Forum