Trollhättans stads hemsida  Lyssna        Lättläst        Anpassa        Kontakt 
Stavreskolan F-9


Områdeskontor

Skolledning

Elevhälsan

Servicelaget

Stavrerestaurangen

Elevrådet

Föräldrasamverkan

Arbetslag F-3 A

Arbetslag F-3 B

Arbetslag 4-6

Arbetslag 7-9

Äldrefritids

Studievägledning

Rastverksamhet


  

  Ledighetsansökan
  Intern-TV
 
  Blanketter
  Timplan
 
  Aktuellt
  Likabehandlingsplan
  Arbetsplan
  Kvalitetetsredovisning
  Läsårstider
  Styrdokument
  Skolschema
  Veckans matsedel20160616_104645_0.jpg
                   


På Stavreskolan går ca 540 elever från förskoleklass till år 9.

Vi vill skapa framtidstro och nyfikenhet i en värld av ständiga förändringar.
Vi vill att våra elever ska gå ut i världen med en grundläggande tro på sin egen förmåga och lust att lära mera.

På Stavreskolan strävar vi efter att våra elever under sin skoltid skall utveckla sitt lärande så långt som möjligt.

Vi möjliggör detta genom att utgå från att:

Alla vill och kan lära.
Alla vill och kan ta ansvar
När barnen har möjlighet till inflytande blir resultatet i skolan bättre.
Alla är olika och har lika värde oavsett behov.
Vi vill skapa en tro på den egna förmågan, genom att utgå från barnens starka sidor.
Att bli lyssnad till och bli bemött med respekt är viktigt.

Daniel Abrahamsson, rektor 4-9
Anna Malmsköld rektor F-3, bitr. rektor åk 4-5.

Skolstart
22 augusti välkomnar vi Stavreskolans elever tillbaka till skolan för ett nytt läsår.

Tider
F-3 startar upp 08:20 i respektive klassrum. Efter detta skoldag enligt schema.
4-6 Startar upp på skolgården kl 09:00. Lektioner till 13:15 efter detta.
7-9 startar upp på skolgården 10:00. Lektioner till 14:30 efter detta.

Väl mött!

/Personal Stavreskolan

Info Klassjoggen:
Datum: 24/8
Starttider:     
        Åk 4 11:00
        Åk 5 11:20
        Åk 6 11:40
        Åk 7 12.00
        Åk 8 12:20
        Åk 9 12:40

Start och målgång äger rum på Drottningtorget.
Barnen kommer dock till skolan först på morgonen och startar dagen där.
Skolan anordnar lunch i någon form under dagen.
Information om Klassjoggen kommer att delas ut till eleverna i samband med första skoldagen

För F-3 anordnas klassjoggen på Edsborg under förmiddagen.
Skoltider och lunch är som vanligt.Logga in:
Unikum
Skola24
Mediapoolen
Fotoalbum


Länkar:
Skolbibliotek
PIM
Skolverket
Kunskapskanalen
Kolla källan
Landguiden

  Wikipedia

Sökmotorer:
DuckDuckGo
Bing
Spindeln
Google
Altavista
WolframAlpha
Valid HTML 4.01 TransitionalTrollhättans Stad - Utbildningsförvaltningen - IT-Pedagogiskt Forum